Projekt MKiDN 2018

MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY

Image

Projekty MKiDN 2018

Diecezja Łomżyńska, która jest organem organizacyjnym Muzeum Diecezjalnego w Łomży realizuje projekt pt. "Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży - III etap". Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Przed konserwacją

Po konserwacji

Przed konserwacją

Po konserwacji

Przed konserwacją

Po konserwacji

logo.png

jest czynne we wtorki, czwartki i soboty
od godziny 11.00 do 18.00.

Copyright © MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY. 2024. All Rights Reserved.

Muzeum Diecezjalne w Łomża