MUZEALNE OBIEKTY

MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY

Makieta

Jednym z ciekawszych współczesnych obiektów zgromadzonych w Muzeum jest makieta przedstawiająca zagospodarowanie terenu u zbiegu ulic Giełczyńskiej, Sadowej i Polowej. Makieta pochodzi sprzed około 30 lat, kiedy to biskupem naszej diecezji był Biskup Juliusz Paetz. Wówczas budowano dom dla Księży Seniorów, budowano nowy gmach Wyższego Seminarium Duchownego i min. rozplanowano teren przy wyżej wspomnianych ulicach. Z całego założenia powstało jedno skrzydło Budynku Domu Wspólnoty Kapłańskiej, a reszta pozostała w sferze projektowej. Makieta budzi podziw z rozmachu, z jakim zaplanowano całe założenie.

Dokument Jana Kazimierza

Jeden z najciekawszych dokumentów, jakie posiada Muzeum Diecezjalne w Łomży to dokument Króla Jana Kazimierza nadający targi i odpusty dla Parafii Dąbrówka Kościelna. Poniżej zamieszczamy zdjęcie oryginału i jego tłumaczenie. Dokument przetrwał wiekowe zawirowania dzięki temu, iż dziesiątki lat przeleżał we wnękowej szafie, która daaaaawno nie była sprzątana :)
JAN KAZIMIERZ Z ŁASKI BOGA KRÓL POLSKI WIELKI KSIĄŻE LITWY, RUSI, PRUS, MAZOWSZA, ŻMUDZI, INFLANT, SMOLEŃSKA, CZERNICHOWA JAKO TEŻ GOTÓW WANDALÓW DZIEDZICZNY KRÓL.
Oznajmiam tym listem naszym komu należy wszystkim i pojedynczym, że my przez szczegolną łaskawość względem poddanych naszych, zwłaszcza wobec ludzi stanu szlacheckiego, aby dobra swoje przez klęski czasu obecnego zniszczone odbudować mogli, za wstawiennictwem panów Gady w dobrach dziedzicznych wsi Mała Dąbrówka leżących w województwie Podlaskim w ziemi Drańskiej targi i jarmarki ustanawiamy targi co niedziela, jarmarki zaś dwa razy w roku na święto oczyszczenia N.MP. i na św. Annę od obecnej chwili na zawszę i na wieki, tak jednak, aby te targi i jarmarki odbywały się bez szkody sssiednich miast Na które to jarmarki życzymy sobie, aby kupcy, handlarze i rzemieślnicy jakiegokolwiek rodzaju, pici i stanu tak miejscowi jak zagraniczni z rzeczami i towarami służącymi dla pożywienia i handlu swobodnie przybywać mogli i aby tam swobodnie kupować, sprzedawać, rzecz za rzecz, towar za towar wymieniać mogli i wszystkie uczciwe i z prawem zgodne transakcje zaJatwiać mogli, aby też wszystkim tu przybywającym i stąd powracającym wolny i bezpieczny wjazd i powrót był zapewniony.

Chcąc też kaplicy we wspomnianej wsi zapewnić dochody nie tylko mieszkańcom życzymy sobie i mocę powyższego ustanawiamy wielebnemu altoryście kongregacji Sw.. Szkaplerza teraz i w czasie istnienia od wszystkich jakiegokolwiek rodzaju towarów pewne, zależnie od ilości i gatunków tych towarów pewne wpłatę lub daninę od wszystkich osób na powyższe jarmarki przybywsjscycł: (za wyjetkiem osób stanu szlacheckiego) bez uszczerbku dla ludzi niższego stanu jak najliczniejszych z tem aby przyjijl zwyczaje i obyczaje sesiednicli miast i miasteczek tak jednak aby ów altarista teraźniejszy i jego następcy cełs sumę pieniędzy z tych towarów zebranil tak podczas jarmarków jak podczas targów obracaJ nie na prywatny użytek lecz na lepsze zaopatrzenie kaplicy kongregacji św.. Szkaplerza pod utratą przyzwolenia naszego. Dla większej wiary list rękil podpisany piecsecie królestwa opatrzyć rozkazaliśmy. Dan w Warszawie na sejmie generalnym królestwa dnia 20 miesiąca marca roku Pańskiego 1662 panowania naszego polskiego 13 szwedzkiego zaś 14 roku.

Jan Kazimierz Król
Jarmarki 2 razy w roku i targi coniedzielne we wsi dziedzicznej Mała Dąbrówka ustanowione. Z kancelarii jaśnie oświeconego i najczcigodniejszego w Chrystusie............. z Prażmowa prazmowskiego biskupa dnia....... kanclerza wielkiego koronnego, wieczystego administratora opactwa Sieciechowskiego i prepozyta kościoła Św. MichaJa na zamku krakowskim.
logo.png

Godziny otwarcia:

Wtorek 10:00-16:00

Czwartek 10:00-16:00

Sobota 09:00-15:00

Copyright © MUZEUM DIECEZJALNE W ŁOMŻY. 2024. All Rights Reserved.

Muzeum Diecezjalne w Łomża